دسته بندی

مقایسه سنسور القایی PR12-4DN با IPX-D12-05E1N

 

 کد وبرند

    قطر

   فاصله دید

      ولتاژ تغذیه

     نوع خروجی

سنسور القایی آتونیکس مدل  PR12-4DN

    12mm

4mm    

10-30VDC    

NPN-NO       

سنسور القایی کوینو مدل IPX-D12-05E1N

12mm

4mm    

10-30VDC    

NPN-NO      

 

 

 

 

 

  سنسور القایی مدل PR12-4DN محصول شرکت آتونیکس کره وسنسور القایی مدل IPX-D12-05E1N محصول شرکت کوینو کره می باشد هردو سنسور دارای کیفیت مرغوب و مشخصات فنی یکسان می باشند و تنها تفاوت آنها از لحاظ قیمت می باشد.

برندها

تازه ترین خبرها