دسته بندی

رله شیشه ای

رله شیشه ای :

از این رله ها برای قطع و وصل بارهای کوچک و درمدارهای فرمان استفاده می شود رله شیشه ای ساختمانی شبیه کنتاکتور دارد.

در واقع رله یک کلید تبدیل است . در رله یک جریان برق کلید را تغییر حالت می دهد یعنی یک ولتاژ برق به رله داده می شود و رله کلید تبدیلی را که در داخل آن تعبیه شده است را خاموش و روشن می نماید .

در رله های الکترومکانیکی این ولتاژی که ما به رله می دهیم تا رله فعال شود معمولا ولتاژ کوچکی است ولی کلیدی که در داخل رله تغییر حالت پیدا می کند می تواند جریان بزرگی را برای  ما قطع و وصل کند .

رله شیشه ای نیز همانند باقی رله ها ساختاری مشابه دارد .

رله شیشه ای از دو قسمت رله و پایه رله تشکیل می شود .

رله شیشه ای معمولا در آمپرهای مختلف و به صورت تک قطب و دو قطب وجود دارد منظور از قطب در رله شیشه ای تعداد مسیر کنتاکت خروجی است .

در رله شیشه ای آمپرهای مختلف برای دستگاههای مختلف با جریان های مختلف بکار می رود .

 

برندها

تازه ترین خبرها